Menu

Sức khỏe Archive

Uống rượu bia ảnh hưởng đến thai nhi

Uống rượu bia có ảnh hưởng lởm đến sự hình thành và phát triển của thai nhi. Đây cũng là  một vấn đề rất được nhiều người quan tâm. Sau đây là một số những vấn đề mà rượu bia có thể gây ra cho thai nhi, gồm như sau. Rượu bia ảnh hưởng đến thai